“ကမၻာ႔သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ” “Myanmar In World Information”မဂၤလာပါ။ MCN သတင္းဌာနက စီစဥ္တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ “ကမာၻ႔သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *